Triagewijzer

Vanaf 7 februari zijn we gestart met het gebruik van de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde.
Aan elke zwangere die belt met klachten worden volgens een vast patroon vragen gesteld om zo snel duidelijk te krijgen of de zwangere met spoed gezien moet worden, dezelfde dag gezien moet worden, een afspraak binnen 24 uur nodig heeft of dat telefonisch advies voldoende is. In het elektronisch patiëntendossier wordt het telefoongesprek en het advies vastgelegd. Zo kunnen we ook makkelijk zien of een zwangere al eerder met dezelfde klacht gebeld heeft. Zowel het Slingeland Ziekenhuis als alle verloskundigenpraktijken gaan met dit systeem werken.